NatashaLelenco (1).jpg

Bio

EN

¨Nothing is too valuable or divine, but the art creation that constitutes the greatest magical-religious experience I know. It´s the ritual experience that connects the images with the other side of the represented sense, the aesthetic experience that catalyzes thoughts connecting with the experience of life, the idea of the gods, the dead, the dreams and the eternal questions. My artwork is the result of the ambition to build an architecture that can assemble these principles and allow me to dialogue with reality through the filter of absurdity, that place where the tragic and the comic meet each other and give a meaning to life.¨

Natasha Lelenco, born in 1982 in Kishinev, Moldavia. Educated in Romania; college and superior studies at the Faculty of Visual Arts from Oradea´s University. Since 2008 living and working in Galicia.

GL

¨Nada é excesivamente valioso ou divino, pero a arte e a creación constitúen a maior experiencia máxico-relixiosa que coñezo. Experiencia ritual que conecta as imaxes cun sentido alén do representado, experiencia estética catalizadora de pensamentos que nos conectan coa experiencia da vida, coa idea dos deuses, dos mortos, dos soños e das eternas preguntas. O meu traballo creativo parte da ambición de construír unha arquitectura que poida ensamblar estes principios e que me permita dialogar coa realidade a través do filtro do absurdo, ese lugar no que o tráxico e o cómico se dan a man e lle dan sentido á vida¨

Natasha Lelenco, nada en 1982 in Chisinau, Moldavia. Formada en Romania; primeiro colexio e despois na Facultade de Artes Visuais de Oradea. Dende 2008 vive e traballa en Galicia.