Moedas de Cambio, con La Doce en JUSTLX Lisboa, 16,17,18 & 19 Maio.

O habitual é que a cara das moedas sexa a do rei, a do presidente da república ou a de persoeiros que remiten a unha clara identificación nacional. Estas moedas, pola contra, presentan unha colección de perfís anónimos que remiten á idea dunha enorme comunidade que vive no anomal, no “non ser de aquí”, personaxes devaluados pola orixe, pola lei, pola desigualdade.

moedas500 (6).jpgES

Lo habitual es que la cara de las monedas sea la del rey, la del presidente de la república o la de figuras que remiten a una clara identificación nacional. Estas monedas, por el contrario, presentan una colección de perfiles anónimos que remiten a la idea de una enorme comunidad que vive en lo anomal, en el “no ser de aquí”, personajes devaluados por el origen, por la ley, por la desigualdad.

EN

The usual is that the face of the coins is that of the king, that of the president of the republic or that of figures that refer to a clear national identification. These coins, on the other hand, present a collection of anonymous profiles that refer to the idea of a huge community that lives in the anomaly, in the "not being from here", characters devalued by the origin, by the law, by inequality .