tWO BROTHERS: THE DREAM AND THE DEATH

These works were conceived ad hoc for La Doce Gallery during Hybrid Art Fair & Festival 2018 (Hotel Petit Palace Santa Barbara, Madrid).

The Greek mythology presents Hypnos (the Dream) and Thanatos (the Death) like the two sons of Nix (the Night). Continuing this idea, I personify these two concepts into two portraits that receive the spectator with closed eyes.
Like all sisters or brothers, The Dream and The Death look alike each other, and at the same time are so different, as the ways to close the eyes.

Acrylics on oaks wood.

GL

dOUS IRMÁNS: o SOñO E A MORTE

Dúas pezas concebidas ad hoc como parte da exposición da Galería La Doce en Hybrid Art Fair & Festival 2018 (Hotel Petit Palace Santa Bárbara, Madrid).

A mitoloxía grega presenta a Hypnos (o soño) e a Thanatos (a morte) como dous irmáns fillos de Nix (a noite). Seguindo a técnica de traballo sobre corte de madeira transversal, ao igual que na serie dos Señores Importantes, personifícoas nestes dous retratos que reciben ao espectador cos ollos pechados.

Como todos os irmáns, o soño e a morte se parecen moito, e como todos os irmáns, son moi diferentes, como diferentes son, tamén, os modos que existen de pechar os ollos.

Acrílico sobre corte transversal de madeira de corticeira.