iconas familiares

Esta serie toma prestadas as imaxes da iconografía postbizantina para indagar no concepto tradicional de familia, heredeiro do Famulus romano que refire á propiedade e ao patrimonio. A serie identifica relatos que subxacen á nosa percepción do mundo e evidencia a asunción de roles.