Land´s End, Coast of Death /Fin da Terra, Costa da Morte

This series starts as an edition project that takes as inspiration the public imagination of the Coast of Death in order to realize an illustration work where the landscape talks through its stories. Ten postcards that are materialized into ten 90x70 cm canvas boards were exhibited in the Exhibitions Room of Fisterra´s Lighthouse during the summer of 2015.

A serie nace como un proxecto de edición que toma como referencia o imaxinario colectivo da Costa da Morte para realizar un traballo de ilustración no que a paisaxe fala a través das súas historias. Dez postais que se materializan en dez táboas enteladas de 90x70cm e que durante o verán do 2015 son expostos na Sala de Exposición do Faro de Fisterra.