Kara

Illustration project for the edition of the namesake book-disc of the musical band called Why Go. Illustration realized in acrylic and pen on supermarket paperboard (Gadis). Different dimensions (40cm x 50cm approx).

Proxecto de ilustración en colaboración co grupo Why Go para a edición do libro-disco homónimo. Ilustracións realizadas en acrílico e bolígrafo sobre cartón de Gadis, medidas variables (40cm x 50cm aprox)