Pământeşti (about lands) 

Pământeşti, (about lands) is composed of 14 canvases made in mixt technique: bodypainting, photography, digital retouching, acrylic on canvas. The work expresses the construction of textures and landscapes that result from the fusion between the photographic and the painting and that investigate around the states of mind and phases of a mourning process.

Pământeşti, (das terras) componse de 14 lenzos realizados a través de técnica mixta: pintura corporal, fotografía de estudio, retoque dixital, acrílico sobre lenzo impreso. O traballo xoga co corpo das modelos construíndo texturas e paisaxes que se perden entre o fotográfico e o pictórico e que buscan investigan arredor da evocación de estados de ánimo e fases dun proceso de loito.