EN

The Important Bigwigs

The project approaches a reflection about the ephemeral, the important and the value of things through 45 ahistorical portraits that represent archetypes of arrogance, ego, greed and other ego perversions. This artistic project took part during 6 months into various exhibition spaces in Galicia as an adoption campaign. On June 23, 2017, the 9 important bigwigs who weren´t adopted during the adoption campaign were burnt into a bonfire. Acrylic on wood. Variable dimensions.

GL

Os Señores Importantes

O proxecto aborda unha reflexión arredor do efémero, do importante e do valor das cousas a través de 45 retratos de personaxes ahistóricos que funcionan como arquetipos da arrogancia, da egolatría, da avaricia e demais perversións do ego. Un proxecto artístico en forma de acción performativa que percorreu durante 6 meses diversos espazos expositivos de Galicia baixo a forma dunha campaña de adopción. O 23 de xuño de 2017, os Señores Importantes que non conseguiron ser adoptados, foron queimados nunha fogueira de San Xoán. Acrílico sobre madeira. Dimensións variables.