Os Señores Importantes

O proxecto aborda unha reflexión acerca do efémero, do importante e do valor das cousas a través de 45 retratos que presentan diferentes arquetipos da estupidez humana: arrogancia, egolatría, avaricia, etc. Un proxecto en forma de acción que percorreu diversos espazos expositivos baixo a forma dunha campaña de adopción para terminar a súa viaxe o 23 de xuño de 2017 nunha acción de quiema de San Xoán.

Quen non quixo algunha vez queimar algún señor importante ? :P