EN

Family icons

This series uses the language of the post-Byzantine iconography  to relate the cultural fact and the fiction in the understanding of our reality and our own identity. The series plays with religious iconography to identify stories that underlie our perception of the world, claim the sacred in our daily experience and, at the same time, relativize it.

From a technical point of view, these are works are acrylics and gold bread on wood or table dm support.

GL

iconos familiares

Esta serie parte da recoñecible iconografía postbizantina para, empregándoa como linguaxe, abordar cuestións referidas ao feito cultural, ao relato na conformación da realidade que percibimos e a nosa propia identidade. A serie xoga coa iconografía relixiosa para identificar relatos que subxacen á nosa percepción do mundo, reivindicar o sagrado na nosa experiencia do real e, ao tempo, relativizalo. 

Desde un punto de vista técnico, son pezas elaboradas en acrílico e pan de ouro sobre soporte ríxido (táboa, dm ou madeira).